Xử phạt việc chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Hỏi: Xin hỏi anh hiện nay pháp luật qui định những trường hợp vi phạm nào trong lĩnh vực kinh tế sẽ bị xử phạt cấm xuất – nhập cảnh vào Việt Nam đối với chủ doanh nghiệp / đại diện pháp luật là người nước ngoài? Cụ thể là trong trường hợp doanh nghiệp là Công ty TNHH một thành viên hoạt động theo luật đầu tư, đã đăng kí mã số thuế và nộp đầy đủ số thuế môn bài, không phát sinh doanh thu, không mua bán hóa đơn hoặc xuất, nhập khẩu hàng hóa nhưng vi phạm hành chính (theo thông báo của cán bộ điều tra thuế) về việc chậm nộp tờ khai VAT quá thời hạn 6 tháng, có khả năng bị khóa mã số thuế.

Ngoài ra tôi cũng muốn được tư vấn thêm khả năng (hoặc tình tiết tăng nặng) nào dẫn đến việc truy tố hình sự chủ doanh nghiệp nếu vi phạm của doanh nghiệp chỉ liên quan đến việc chưa tuân thủ đầy đủ thủ tục hành chính theo qui định của cơ quan thuế, lao đông.
Trả lời: Chào bạn, Bạn làm hồ sơ khai thuế của những tháng(Thuế GTGT)/quý(TNDN) chưa nộp để nộp bổ sung. Công ty sẽ nhận được Quyết Định Xử Phạt của CCT bao gồm các hành vi : – Truy thu toàn bộ số tiền Thuế GTGT & Thuế TNDN : nếu phát sinh số thuế phải nộp – Phạt nộp chậm tiền thuế : Số tiền phạt chậm nộp = Số tiền thuế nộp chậm x 0.05%/ngày x số ngày chậm nộp Phạt. Về xử phạt nộp chậm hồ sơ khai thuế căn cứ theo Điều 9 – NĐ 98/2007/NĐ-CP và NĐ 13/2009/NĐ-CP : Điều 9. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 05 đến 10 ngày. 2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 đến 20 ngày. 3. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 đến 30 ngày. 4. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 đến 40 ngày. 5. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 đến 90 ngày. 6. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Điều này bao gồm cả thời gian gia hạn nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Điều 33 của Luật Quản lý thuế. 7. Không áp dụng các mức xử phạt quy định tại Điều này đối với trường hợp được gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật quản lý thuế. Và Nghị Định 13/2009/NĐ-CP bổ sung 1 số điều NĐ 98/2007/NĐ-CP quy định xử lý VPPL về thuế : 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 9 như sau: “5. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi: a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 đến 90 ngày; b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp”. Khoản 2 mục I phần E Luật Giá trị Gia tăng có quy định: “Nộp chậm tiền thuế hoặc tiền phạt ghi trong thông báo thuế, lệnh thu thuế hoặc quyết định xử phạt, thì ngoài việc phải nộp đủ số thuế hoặc tiền phạt theo Luật định, mỗi ngày nộp chậm còn phải nộp phạt bằng 0,1% (một phần nghìn) số tiền chậm nộp”.

Hỗ trợ trực tuyến
    • 0918 486 824 – LS. Luận