Xác nhận độc thân???

Hỏi: về thủ tục đăng ký kết hôn
Trước đây hộ khẩu của tôi ở Hải Dương, tôi đã chuyển nhà và chuyển hộ khẩu đến Phường Yên Sở – Q.Hoàng Mai – HN vào 2/2010. Giờ tôi chuẩn bị cưới vợ, vợ tôi có hộ khẩu tại phường Trung Tự – Q.Đống Đa-HN. Chúng tôi muốn đăng ký kết hôn tại phường của vợ tôi.
Tôi có xin “Giấy chứng nhận tình trạng độc thân” tại phường Yên Sở. Trong giấy chứng nhận ghi từ ngày 2/2010 tôi chưa kết hôn với ai (giấy có thời hạn). Khi chúng tôi nộp giấy tờ vào phường Trung Tự để làm thủ tục thì cán bộ phường này nói rằng tôi phải về p.Yên Sở xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không thời hạn (tức là từ 18 tuổi chưa đăng ký kết hôn với ai) thì họ mới cho đăng ký. Họ bảo tôi về p.Yên Sở làm một bản cam kết để cam kết rằng tôi chưa từng kết hôn với ai trước khi tôi chuyển về p.Yên Sở, rồi xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không ghi thời hạn (họ nói răng bên p.Yên Sở sẽ cấp).
Nhưng khi tôi về p.Yên Sở để xin thì cán bộ bên Yên Sở nói rằng họ không cấp giấy xác nhận tìn
Trả lời: Căn cứ vào điểm c, điểm d, mục 2 phần II Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/06/2008 có quy định thì: II. ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH 2. Đăng ký kết hôn c) Nội dung xác nhận tình trạng hôn nhân phải được ghi rõ: đương sự hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai (Ví dụ:Anh Nguyễn Văn A, hiện đang cư trú tại…, hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai); đối với người đã có vợ/chồng nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết thì cũng phải ghi rõ điều đó (Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A, hiện đang cư trú tại… đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn theo Bản án ly hôn số … ngày… tháng … năm…. của Tòa án nhân dân …, hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai). d) Đối với những người đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau (kể cả thời gian cư trú ở nước ngoài), mà Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi xác nhận tình trạng hôn nhân không rõ về tình trạng hôn nhân của họ ở những nơi đó, thì yêu cầu đương sự viết bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian trước khi về cư trú tại địa phương và chịu trách nhiệm về việc cam đoan. Như vậy, cán bộ phường Trung Tự hướng dẫn cho bạn như vậy là đúng theo quy định của pháp luật. Nếu biết thêm thông tin vui lòng liên hệ SAIGONLAW để được hỗ trợ.

Hỗ trợ trực tuyến
    • 0918 486 824 – LS. Luận