Tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp???

Hỏi: Cho e hỏi mức đóng bảo hiểm thấp nhất hiện nay là bao nhiêu ạh? ( sau khi đã có thông tư hướng dẫn điều chỉnh mức lương cơ bản)
Trả lời: Do bạn không nêu cụ thể loại bảo hiểm xã hội nào, nên có thể trao đổi với bạn về loại hình bảo hiểm xã hội. Căn cứ vào Điều 91 Bộ luật Lao động, và các văn bản hướng dẫn thì : Từ ngày 01/01/2010 tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thay đổi như sau: – Mức bảo hiểm xã hội là 22% (doanh nghiệp đóng 16%, người lao động đóng 6%), – Bảo hiểm y tế là 4,5% (doanh nghiệp đóng 3%, người lao động đóng 1,5%), – Bảo hiểm thất nghiệp là 2% (doanh nghiệp đóng 1%, người lao động đóng 1%) Từ năm 2010 trở đi, hai năm một lần doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội thêm 2% cho đến khi đạt mức 22%. Tương tự, người lao động đóng têm 1% cho đến khi đạt mức 8%.

Hỗ trợ trực tuyến
    • 0918 486 824 – LS. Luận