Ghi tên cha mẹ đẻ hay tên cha mẹ nuôi trong giấy khai sinh?

Hỏi: Năm nay tôi 17 tuổi dược nhận lam con nuôi từ năm 9 tuổi nhưng không dổi tên, khi lên công an phường lam giấy khai sinh thì hoj bảo la khong đổi tên nên không làm lại giấy khai sinh. nam sau tôi thi đại học, vậy cho hỏi; trong lý lịch khai tên cha mẹ nuôi nhưng trong khai sinh thi vãn là tên cha mẹ ruột thì có bị ảnh hưởng gì trong quá trình làm hồ sơ học đại học không
Trả lời: Chào bạn, Căn cứ vào điểm b, khoản 1 điều 27 BLDS 2005 và khoản 1 điều 36 nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 có quy định thì việc thay đổi họ từ họ của cha mẹ đẻ sang họ của cha mẹ nuôi là hoàn toàn hợp pháp, bạn có thể liên hệ với UBND cấp Quận để làm thủ tục này nếu có nhu cầu. Căn cứ vào khoản 2 điều 5 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 có quy định thì Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy Khai sinh của người đó. Do vậy bạn cần phải thống nhất cách ghi trong các giấy tờ khác, để phù hợp với giấy khai sinh gốc của mình. Nếu cần trình bày thêm xin vui lòng liên hệ với SAIGONLAW để được hỗ trợ.

Hỗ trợ trực tuyến
    • 0918 486 824 – LS. Luận