Doanh nghiệp đóng bảo hiểm cho người lao động đến thời điểm nào?

Hỏi: Address: 32/385 Nguyễn Văn Lượng, P. 17, Q. Gò Vấp
Tôi làm việc tại một Công ty có tham gia BHXH, đến 31/12/2006 sổ BH của tôi được chốt là 17 năm 5 tháng. Sau đó Công ty đóng BH thêm 9 tháng (01/01/2007 đến 30/9/2007) và từ 01/10/2007 đến nay nợ bảo hiểm, Công ty vẫn giữ sổ BH của người lao động, chưa chốt sổ. Hiện Công ty không có việc làm, không trả lương từ hai năm nay và đang chờ phá sản.
Trường hợp Công ty phá sản, Công ty vẫn phải đóng BH cho người lao động đến thời điểm bị phá sản?
Trường hợp tôi tự đóng BH (vẫn theo số sổ BH tại Công ty) để có thời gian tham gia BH là 20 năm thì có lợi hơn chờ lãnh BH một lần không? Có nên tự đóng không?
Xin chân thành cảm ơn Luật sư.
Trả lời: Chào bạn, chúng tôi xin gửi kèm điều 37 Luật phá sản doanh nghiệp bạn có thể tham khảo: Điều 37.Thứ tự phân chia tài sản 1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục thanh lý đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thì việc phân chia giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo thứ tự sau đây: a) Phí phá sản; b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; c) Các khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho các chủ nợ trong danh sách chủ nợ theo nguyên tắc nếu giá trị tài sản đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ đều được thanh toán đủ số nợ của mình; nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ chỉ được thanh toán một phần khoản nợ của mình theo tỷ lệ tương ứng. 2. Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về: a) Xã viên hợp tác xã; b) Chủ doanh nghiệp tư nhân; c) Các thành viên của công ty; các cổ đông của công ty cổ phần; d) Chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước. 3. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thì việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. 1. Theo K1 điểm b thì trường hợp Công ty phá sản, Công ty vẫn phải đóng BH cho người lao động đến thời điểm bị phá sản. 2. Trường hợp bạn tự đóng BH (vẫn theo số sổ BH tại Công ty) để có thời gian tham gia BH là 20 năm thì có lợi hơn chờ lãnh BH một lần hay không tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Tuy nhiên, theo như tôi biết thì đa số người chọn đóng BHXH tự nguyện, chờ đủ 20. Trong trường hợp bạn, tôi nghĩ bạn nên đợi Công Ty phá sản, đóng BHXH cho bạn hòan tất, sau đó bạn tham gian BHXH tự nguyện. Nếu cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ SAIGONLAW để được hỗ trợ. Trân trọng!

Hỗ trợ trực tuyến
    • 0918 486 824 – LS. Luận