Đăng ký kết hôn ở đâu???

Hỏi: NGUOI YEU TOI O HA HOA-PHU THO,CON TOI O BIM SON-THANH HOA,CUNG VAO TINH BINH DUONG TU 2009 DEN NAY NHUNG CHUA CO HAU KHAU THUONG TRU ,CHI CO GIAY TAM VANG VA DANG KY TAM TRU.NAY MUON DANG KY KET HON O BINH DUONG THI LAM THE NAO?
Trả lời :Chào bạn, Căn cứ khoản 1 điều 17 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 có quy định thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ thực hiên việc đăng ký kết hôn. Nơi cư trú của một cá nhân là nơi thường trú hoặc tạm trú. Do vậy, trong trường hợp của bạn thì bạn có thể đăng ký kết hôn tại Bình Dương, nơi mà bạn đăng ký tạm trú. Nếu cần trình bày thêm xin vui lòng liên hệ với SAIGONLAW để được hỗ trợ.

Hỗ trợ trực tuyến
    • 0918 486 824 – LS. Luận