Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Hỏi: Em xin được bên phòng luật sư tư vấn một số vấn đề :
1. công ty khách hàng muốn đăng ký nhãn hiệu sản phẩm của công ty ở afghanistan. Họ cần hợp đồng nhưng đồng thời cần con dấu và chữ ký của ministry of foreign affairs of Vietnam. Không biết bộ phận này là bộ phận nào và làm sao để có thể lấy dấu và chữ ký của bộ phận này ?
2. Ngoài ra bên công ty cũng muốn đang ký cho nhãn hiệu sư tử đỏ của sản phẩm nước tăng lực. Trước đây có đi đăng ký nhưng do tương tự với cùng nhãn hàng sản phẩm khác nên chưa đăng ký được, không biết bây giờ có thể đăng ký lại được không ?
3. Trong trường hợp không đăng ký bảo hộ được , nhưng khách hàng ở nước ngoài đã đăng ký rồi, thì việc công ty sản xuất để xuất cho khách hàng đó có được hay không ?
xin cảm ơn và mong nhận được hồi âm sớm.
Trả lời: 1/ Ministry of foreign affairs of Vietnam là Bộ ngoại giao Việt Nam. Thủ tục họ cần chính là hợp pháp hóa/ chứng nhận lãnh sự hợp đồng để sử dụng ở nước ngoài. Thủ tục hợp pháp hóa/ chứng nhận lãnh sự: 1. Phiếu đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự theo mẫu số 01/HPH 2. Bản chính hoặc bản sao có công chứng giấy tờ, tài liệu đề nghị đăng ký hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự, bản dịch (nếu có); 3. Một (01) bản chụp các giấy tờ, tài liệu nói trên; 4. Một (01) bản chụp chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế khác (sau đây gọi chung là giấy tờ nhân thân) của đương sự (có xuất trình bản gốc để đối chiếu). Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) 2/ Nếu thương hiệu hoặc logo tương tự sản phẩm khác thì bạn không thể đăng ký bảo hộ được. 3/ Theo nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006: Điều 29 quy định : “Thương nhân, kể cả thương nhân có vốn đầu tư của nước ngoài được nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân chỉ được ký hợp đồng sau khi được Bộ Thương mại cấp phép.” Điểm d, khoản 1 Điều 33 quy định về quyền, nghĩa vụ bên đặt hàng thì bên đặt hàng phải “Chịu trách nhiệm về quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá;” Như vậy, nếu hàng hóa của bạn phù hợp quy định Pháp luật thì công ty bạn được sản xuất để xuất cho khách hàng. Trách nhiệm về việc sử dụng nhãn hiệu do bên đặt hàng chịu.

Hỗ trợ trực tuyến
    • 0918 486 824 – LS. Luận