Tư vấn soạn thảo kí kết và thực hiện hợp đồng kinh doanh thương mại

SAIGON LAW xin giới thiệu với Quý doanh nghiệp các dịch vụ pháp lý liên quan tới các hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo và hiệu chỉnh các loại hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư…
A. Phạm vi hợp đồng:
- Hợp đồng kinh tế,
- Hợp đồng thương mại,
- Hợp đồng đầu tư,
- Hợp đồng dân sự,
- Hợp đồng lao động,
- Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh,
- Hợp đồng hợp đồng liên doanh,
- Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa,
- Hợp đồng hợp đồng bảo đảm bí mật…
- Hợp đồng li-xăng;
- Hợp đồng mua bán;
- Các loại hợp đồng khác…
B. Nội dung tư vấn:
- SAIGON LAW chuẩn bị các cơ sở pháp lý, các văn bản pháp luật điều chỉnh các vấn đề liên quan;
- SAIGON LAW nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
- SAIGON LAWcử (các) Luật sư tham gia vào ban đàm phán hợp đồng;
- SAIGON LAWđưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;
- SAIGON LAW thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;
- SAIGON LAW soạn thảo các điều khỏan hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khỏan quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;
- SAIGON LAW soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khỏan liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
- SAIGON LAW tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khỏan thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán…
C. Thời gian thực hiện dịch vụ:
Thời gian hoàn thành công việc tư vấn, soạn thảo hợp đồng từ 05 – 20 ngày làm việc, tùy theo yêu cầu tư vấn của Quý doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời gian nói trên có thể thay đổi theo yêu cầu của Quý khách hàng.
D. Phí dịch vụ tư vấn;
Mức phí dịch vụ tư vấn được tính toán dựa trên sự phức tạp của yêu cầu công việc và khối lượng công việc thực tế. Phí dịch vụ tư vấn sẽ được thông báo sau khi đã làm rõ các yêu cầu của Quý doanh nghiệp.

=========================
Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với SAIGON LAW để được hướng dẫn chi tiết.

Người viết : Saigonlaw

Hỗ trợ trực tuyến
    • 0918 486 824 – LS. Luận