Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

SAIGON LAW xin giới thiệu đến các doanh nghiệp dịch vụ pháp lý “tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp” với các công việc như sau:
1. Xem xét, cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến phương diện pháp lý (nếu có) phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ;
2. Góp ý xây dựng hoặc dự thảo quy chế hoạt động và các văn bản khác liên quan đến tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp (theo yêu cầu của doanh nghiệp );
3. Rà soát lại toàn bộ các văn bản liên quan đến tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp phát sinh trước thời điểm sử dụng dịch vụ để đưa ra ý kiến tư vấn cho doanh nghiệp nhằm xây dựng văn bản mới để khắc phục những thiếu sót, những nội dung chưa phù hợp (nếu có);
4. Xem xét, cho ý kiến (hoặc dự thảo) các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động của doanh nghiệp chuẩn bị ký kết với các tổ chức, cá nhân ;
5. Tư vấn cho doanh nghiệp hoặc cùng với doanh nghiệp đàm phán và giao kết hợp đồng với các tổ chức, cá nhân; giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
6. Dự thảo các văn bản (đối ngoại) liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (khi có yêu cầu).
7. Cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, sản xuất và điều hành của doanh nghiệp (khi có yêu cầu) .
8. Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ các văn bản quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành, các văn bản tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp ;
=========================
Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với SAIGON LAW để được hướng dẫn chi tiết.

Người viết : Saigonlaw

Hỗ trợ trực tuyến
    • 0918 486 824 – LS. Luận