Tranh tụng trọng tài thương mại

DỊCH VỤ CUNG CẤP :
Cử Luật sư tham gia tố tụng tại Trọng tài thương mại theo tư cách tố tụng là :
(I) Đại diện theo ủy quyền cho khách hàng.
(II) Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng.

NỘI DUNG CÁC VỤ ÁN THỰC HIỆN CHO KHÁCH HÀNG :
Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thương mại; yêu cầu bồi thường thiệt hại phát sinh từ hợp đồng và phạt vi phạm hợp đồng.

Quý Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết giá cả các dịch vụ nêu trên thông qua việc đề nghị cung cấp báo giá dịch vụ theo hệ thống thư điện tử info@saigonlaw.vn

Người viết : Saigonlaw

Hỗ trợ trực tuyến
    • 0918 486 824 – LS. Luận