Thành lập sàn giao dịch Bất động sản

Dịch vụ tư vấn xin giấy phép thành lập sàn giao dịch bất động sản tại TP.HCM uy tín, kinh nghiệm, quan hệ tốt với cơ quan nhà nước.
Nội dung công việc chúng tôi tiến hành:
Tư vấn về các điều kiện cần đáp ứng khi đăng ký thành lập sàn giao dịch bất động sản, gồm: Điều kiện về tư cách pháp nhân, chứng chỉ hành nghề, nhân sự, cơ sở vật chất để đảm bảo việc cấp phép và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản…
Tư vấn và soạn thảo quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
Tư vấn, soạn thảo hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành lập sàn giao dịch bất động sản.
Đại diện theo ủy quyền giao dịch đăng ký thành lập sàn giao dịch bất động sản.

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ: SAIGON LAW

Người viết : Saigonlaw

Hỗ trợ trực tuyến
    • 0918 486 824 – LS. Luận