Hộ tịch

Đăng ký hộ tịch tại Việt Nam là việc công dân, người nước ngoài làm các thủ tục về đăng ký hộ tịch tại các cơ quan nhà nước ở Việt Nam. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ xác nhận các sự kiện: sinh, kết hôn, tử, nuôi con nuôi, giám hộ, nhận cha, mẹ, con, thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch, xác định lại giới tính, xác định lại dân tộc. Các cơ quan này cũng sẽ ghi vào sổ hộ tịch các việc: xác định cha, mẹ, con, thay đổi quốc tịch, ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, chấm dứt nuôi con nuôi…

Quốc tịch là trạng thái pháp lý thể hiện mối quan hệ giữa công dân một nước với quốc gia- nhà nước nơi họ có quốc tịch, đây là quyền thành viên của một quốc gia hay một nhà nước có chủ quyền.

Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng thông qua các chế tài hình sự trong bản án, quyết định của Tòa án (những quyết định, bản án hình sự) đã có hiệu lực pháp luật, những thông tin về tình trạng thi hành án và các thông tin khác liên quan đến bản án.

Đội ngũ luật sư chuyên nghiệp của SAIGON LAW giàu kinh nghiệm trong mọi khía cạnh của hộ tịch, cụ thể như sau:

* Về hộ tịch:
- Khai sinh: Đăng ký khai sinh; Đăng ký khai sinh quá hạn; Đăng ký lại khai sinh; Cấp lại bản chính Giấy khai sinh.
- Kết hôn: Đăng ký kết hôn; Đăng ký lại việc kết hôn; Xác nhận tình trạng hôn nhân
- Khai tử: Đăng ký khai tử; Đăng ký khai tử quá hạn; Đăng ký lại việc tử.
- Cải chính việc tử: Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch.
- Nuôi con nuôi: Đăng ký việc nuôi con nuôi (đích danh và không đích danh); Đăng ký lại việc nuôi con nuôi.
- Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.
- Giám hộ: Đăng ký việc giám hộ; Đăng ký việc thay đổi, chấm dứt giám hộ.
- Ghi chú hộ tịch: Ghi chú việc ly hôn; Ghi chú việc kết hôn; Ghi chú việc nuôi con nuôi; Ghi chú việc nhận cha, mẹ, con; – Ghi chú khai sinh.
- Cấp bản sao từ sổ hộ tịch.

* Về quốc tịch
- Tư vấn thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài; nhập quốc tịch Việt Nam, thôi quốc tịch Việt Nam; trở lại quốc tịch Việt Nam.
- Tư vấn thủ tục xác nhận có quốc tịch Việt Nam; Xác nhận có gốc Việt Nam.
- Tư vấn thủ tục hồi hương, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, tư vấn thủ tục gia hạn visa, hộ chiếu;
- Tư vấn thủ tục các liên quan đến luật di trú…

* Lý lịch tư pháp:
- Tư vấn thủ tục yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp số 1, số 2 cho cá nhân
- Tư vấn thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch Tư pháp số 1 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội
- Tư vấn thủ tục yêu cầu cấp phiếu Lý Lịch Tư pháp của cơ quan, tổ chức và cơ quan tiến hành tố tụng
=========================
Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với SAIGON LAW để được hướng dẫn chi tiết.

Hỗ trợ trực tuyến
    • 0918 486 824 – LS. Luận