MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC 2017

Kể từ ngày 01/7/2018, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 chính thức có hiệu lực, với một số nội dung cơ bản sau: 1. Đối tượng được bồi thường: Các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần do người thi hành công vụ gây […]

TỘI ĐÁNH BẠC

Đánh bạc được hiểu là thực hiện hành vi nhằm mục đích được thua bằng tiền hoặc hiện vật dưới bất kỳ hình thức nào mà pháp luật không cho phép hoặc được cấp giấy phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép đó. Ví dụ như: Tổ tôm, xóc đĩa, […]

CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG THEO LUẬT ĐỊNH

Căn cứ Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Nghị định 126/2014/NĐ-CP thì chế độ tài sản của vợ chồng được quy định như sau: 1. Thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân a)  Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp trừ các khoản […]

QUY ĐỊNH ĐỀN BÙ CHI PHÍ ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

  Theo quy định pháp luật hiện hành, viên chức được cử đi đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng viên chức phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp sau […]

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Khái niệm và vai trò: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014: “ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với […]

Hỗ trợ trực tuyến
    • 0918 486 824 – LS. Luận