THỬ VIỆC THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012

1.     Thử việc: Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 (BLLĐ 2012), trước khi ký kết hợp đồng lao động chính thức (trừ làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ) thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, về quyền và […]

QUY ĐỊNH ĐỀN BÙ CHI PHÍ ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

  Theo quy định pháp luật hiện hành, viên chức được cử đi đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng viên chức phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp sau […]

Thay đổi về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/01/2018

Từ ngày 01/01/2018 trở đi, đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc sẽ là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp […]

Đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ.

Hỏi: Tôi là công chức phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Đã vào biên chế, hưởng lương từ ngân sách UBND huyện Tiểu cần, thuộc mảng sự nghiệp hành chính (quản lý nhà nước). Phòng Tài chính nói tôi không được hưởng phụ cấp công vụ 10%. […]

Làm thế nào để hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Hỏi: Tôi đang làm viêc ở công ty Maccot thì chấm rứt hợp đồng lao động với công ty.Tôi đã đến cơ quan bảo hiêm huyện khai báo để xin lĩnh bảo hiểm thất nghiệp,vì tôi đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 1 năm 2009 và hiện tại tôi chưa xin được […]

Hỗ trợ trực tuyến
    • 0918 486 824 – LS. Luận