NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Khái niệm và vai trò: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014: “ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với […]

CÁC BƯỚC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Để thành lập một doanh nghiệp tư nhân thì trình tự cơ bản sẽ gồm ba bước sau: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT; 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy […]

Việc giải thể doanh nghiệp

Chào Luật Sư, Hỏi: Tôi đang gặp khó khăn về công ty và muốn giải thể nhưng có nhiều vấn đề xin nhờ Luật Sư tư vấn dùm. Tình hình là tôi có công ty TNHH thành lập vào cuối năm 2010 ( bán lương thực thực phẩm trong cửa hàng) , công ty tôi […]

Thủ tục xin cấp phép kinh doanh rượu

Xin chào các anh chị Luật sư, Hỏi: Gia đình em có nuôi loài kiến Gai đen, có tác dụng làm thuốc chữa bệnh. Gia đình em dự định bán ra thị trường sản phẩm rượu trứng kiến. Vậy xin các anh chị tư vấn về các thủ tục cấp phép để gia đình em […]

Chi trả cổ tức cho các cổ đông

Hỏi: Công ty tôi là công ty Cổ phần nhưng sau 2 năm có báo cáo tài chính đã kiểm toán, nhưng lãnh đạo công ty vẫn không chi trả cổ tức cho các cổ đông. Như vậy là đúng hay sai. Và các cổ đông có quyền như thế nào trong trường hợp này. […]

Hỗ trợ trực tuyến
    • 0918 486 824 – LS. Luận