Hộ khẩu – Kt3

Dịch vụ làm sổ hộ khẩu nhanh tại TP. HCM bao gồm: – Nhập khẩu theo yêu cầu. – Tách khẩu. – Chuyển khẩu. – Điều chỉnh thay đổi sổ hộ khẩu… Thời gian nhận Kt3 từ: 7 – 20 ngày làm việc tùy vào loại hình dịch vụ khách hàng yêu cầu. Dịch vụ […]

Hộ tịch

Đăng ký hộ tịch tại Việt Nam là việc công dân, người nước ngoài làm các thủ tục về đăng ký hộ tịch tại các cơ quan nhà nước ở Việt Nam. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ xác nhận các sự kiện: sinh, kết hôn, tử, nuôi con nuôi, […]

Hỗ trợ trực tuyến
    • 0918 486 824 – LS. Luận