NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Khái niệm và vai trò: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014: “ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với […]

Doanh nghiệp

1. Tư vấn vào hỗ trợ thành lập doanh nghiệp: – Tư vấn loại hình doanh nghiệp – Phương thức góp vốn – Tên doanh nghiệp – Ngành nghề kinh doanh – Các điều kiện được hưởng ưu đãi cho hoạt động của doanh nghiệp – Tư vấn và soạn thảo điều lệ, hợp đồng […]

Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

SAIGON LAW xin giới thiệu đến các doanh nghiệp dịch vụ pháp lý “tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp” với các công việc như sau: 1. Xem xét, cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến phương diện pháp lý (nếu có) phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh […]

Thành lập doanh nghiệp

Nội dung tư vấn: 1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với từng loại hình Công ty: Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức của công ty; Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành; Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý; Tư vấn quyền […]

Thành lập sàn giao dịch Bất động sản

Dịch vụ tư vấn xin giấy phép thành lập sàn giao dịch bất động sản tại TP.HCM uy tín, kinh nghiệm, quan hệ tốt với cơ quan nhà nước. Nội dung công việc chúng tôi tiến hành: Tư vấn về các điều kiện cần đáp ứng khi đăng ký thành lập sàn giao dịch bất […]

Hỗ trợ trực tuyến
    • 0918 486 824 – LS. Luận