Hành chính

- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai. – Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề […]

Hỗ trợ trực tuyến
    • 0918 486 824 – LS. Luận