TYPICAL CLIENTS

CLIENTS LIST With extensive experience working with conscientious attitude and professionalism, we are proud to be the lawyer of some clients, foreign clients and partners represented below: 1. Hanwakakoki Ltd. (Japan) Advice and application for investment certificate in Vietnam. 2. Kovin Company Limited (South Korea) Advice and application for investment certificate in industrial zones in […]

Khách hàng 2015

1. Công ty cổ phần Hà Lan Tư vấn và thực hiện dịch vụ pháp lý mua bán, sáp nhập doanh nghiệp 2. Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh Cộng tác viên Chương trình tư vấn pháp luật tại trụ sở Tòa soạn 3. Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và […]

Khách hàng 2014

1. Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) Tranh chấp giữa các cổ đông sáng lập; Nghị quyết Đại hội cổ đông. 2. Công ty cổ phần cơ điện Tân Hoàn Cầu Xử lý và thu hồi nợ khó đòi. 3. Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Gia Lộc […]

Support online
    • 0918 486 824 – Lawyer Luận